Hvad betyder navnet?

 

© Dilateret kardiomyopati (DKM) skyldes, at hjertemuskulcellerne er syge. (dilateret=udvidet; kardiomyopati=hjertemuskelsygdom).

 

© Sygdommen kan ses i forskellige stadier fra begyndende tegn på hjerteforstørrelse til fremkomst af et markant forstørret hjerte med pumpesvigt.


 

Hvilke racer rammes oftest?

 

© Hjertesygdommen ses hyppigst hos Cocker spaniels, samt de større hunderacer og gigantracerne, som f.eks. Dobermann, Riesen Schnauzer, Flatcoated Retriever, Grand Danois, Irsk Ulvehund, Broholmer, Mastiff, St. Bernhard, Newfoundlænder, Schæfer og Boxer.

© Der ses en overvægt af hanhunde med sygdommen og sygdommen debuterer typisk i 4 – 8 års alderen.

 

© Sygdommen er i dag sjælden hos kat (efter at kommercielt kattefoder er tilsat taurin).


 

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen

 

”Dilateret kardiomyopati”?

 

 

© Diagnosen stilles ved, at der foretages auskultation (dvs. der lyttes på siden af brystkassen med et stetoskop), EKG (dvs. et ”hjertekardiogram”) samt skanning af hjertet (dvs. visualisering af hjertets indre strukturer ved hjælp af lydbølger), og i de tidlige stadier kan Holter-monitorering (24-timers ambulant EKG-optagelse) anvendes til screening hos enkelte racer.

© Når der lyttes på et dyr med DKM, kan der ud over de to normale hjertetoner (lub-dub, lub-dub, lub-dub), evt. høres en galop-rytme (lub–dub-dub, lub-dub-dub, lub-dub-dub), eller evt. såkaldt atrie-flimmer (forkammer flimmer), hvor der høres en kaotisk og hurtig hjerterytme .© Ved optagelse af et ”hjertekardiogram” kan der ses tegn på generel forstørrelse af hjertet og evt. unormale ”ekstaslag” eller anden rytmeforstyrrelse, som tegn på alvorlig hjertesygdom.© Ved røntgenoptagelse af brysthulen er det muligt at vurdere, hvorvidt dyret har komplikationer som f.eks. forstørret hjerte og vand i lungerne.© Ved ultralydskanningen kan dyrlægen se i hvor høj grad hjertet er forstørret og vurdere dets pumpeevne. Når hjertet udvides, bliver hjerteklapperne utætte, hvilket dyrlægen kan se, når blodet ”kodes med farver” via et fysisk princip, der kaldes farve-doppler. Dette princip bygger på, at normal blodstrømning farves enten blåt eller rødt på skannerens skærm, alt efter om det løber væk fra eller mod transduceren (lydhovedet, der sættes mod dyrets brystkasse), mens forstyrrelse i blodstrømning ses som en mosaik af farver. Hvis der er en utæthed, kan det aflæses udfra farven, at blodet løber ”den forkerte vej”, når hjerteklappen er lukket.

Hvad sker der inde i det syge hjerte?

 

© En hjertesygdom som dilateret kardiomyopati skyldes, at hjertemuskelcellerne er syge og ikke evner at arbejde normalt, hvorfor hjertemuskulaturen gradvist bliver mere og mere udvidet og arbejder tilsvarende dårligere.

© I takt med at hjertet udvides lukker klapperne ikke tæt og blodet pumpes den forkerte vej.

© Generel udvidelse af hjertet vil bevirke, at det trykker op på stammebronkierne i lungerne, hvilket ofte resulterer i hoste.

© Når lidelsen udvikles vil hjertet fyldes med en stor blodmængde, som det ikke evner at pumpe videre, pga. dårlig pumpeevne, hvorfor der efterfølgende ses ansamling af væske i lungerne – ”floden løber over sine breder”.

© Derudover kan der opstå rytmeforstyrrelser, som blandt andet en meget hurtig hjertefrekvens (antal hjerteslag pr. minut) samt forkammerflimmer, der ubehandlet vil være fatal.
 

Hvilken betydning har sygdommen for mit

 

dyr?

 

 

© DKM udvikles gradvist over måneder til år, og betydningen af sygdommen afhænger af hvilket udviklingsstadie lidelsen er nået, når den diagnosticeres af dyrlægen.

© D.v.s. får dyret konstateret et tidligt stadie af DKM, vil det være mindre påvirket, end hvis lidelsen først konstateres, når dyret præsenteres med synlige tegn på hjertesvigt. © DKM vil resultere i vægttab, træthed, nedsat tolerance overfor motion, åndenød og hoste.

Hvordan kan sygdommen behandles, og

 

hvilke forholdsregler bør der tages?

 

 

© I Danmark foretages på nuværende tidspunkt ikke rutinemæssigt korrektion af hjertedefekter på hunde/katte, ligesom det kendes fra human medicinen og fra udlandet. Da DKM er en sygdom, hvor selve hjertemusklen er syg, ville dette endvidere kræve et helt nyt hjerte!

© I de tilfælde, hvor dyrlægen finder det påkrævet, kan der behandles medicinsk med Enacard ® eller Vasotop® (= en ACE- inhibitor), der virker udvidende på blodkarrene og normaliserer hormon-ubalancen, samt Furosemid® eller Diural® (vanddrivende middel), samt Digoxin (hjerteglykosid”), der indvirker på hjertets sammentrækningsevne samt hjertefrekvensen. Det kan desuden være hensigtsmæssigt at tildele et foder med nedsat indhold af salt i alvorlige tilfælde. © Derudover anbefales understøttende terapi med forskellige tilskudspræparater som Carniking (=carnitin), Taurin, og Q-10, der alle har det til fælles, at de stabiliserer og hjælper de syge hjertemuskelcellerne. © I forbindelse med DCM bør der tages forholdsregler i form af restriktiv motionering, d.v.s hård fysisk træning (cykelture, brugshundetræning, agility, svømning o.lign.) bør undgås. Men det er samtidig vigtigt at huske, at hunden stadig skal have lov til ”at være hund” og have en god livskvalitet, blot med en fornuftig mængde motion. D.v.s. omgang med andre hunde og de almindelige gå-ture skal selvfølgelig ikke bandlyses (så længe det foregår i hundens eget tempo). Det er en god ide at lade hunden ”bruge hovedet” ved problemløsningsopgaver (søge-opgaver o.lign.), så den bliver fornuftigt stimuleret på trods af sin hjertesygdom. © Det er ofte nødvendigt at kontrollere din hunds elektrolytter og nyrefunktion m.m. i behandlingsforløbet. Hvilket i praksis betyder kontrolbesøg med 1-3-6 måneders interval eller ved forværring.

Er hjertesygdommen medfødt og kan den

 

være arvelig indenfor bestemte racer?

 

 

© Hjertesygdommen ses sjældent hos helt unge dyr, men udvikles først senere i livet. Derfor kan sygdommen imidlertid godt være arvelig. Det er sandsynliggjort, at der er tale om en dominant nedarvningsform hos enkelte racer. Det er dog vigtigt at understrege, at sygdommen kan være erhvervet f.eks. efter en infektion i hjertemusklen.

© Det frarådes derfor, at syge hunde anvendes i avl! © Hvis dyr der har fået konstateret hjertesygdom alligevel anvendes i avlen, vil det være hensigtsmæssigt at få testet kuldet efter en syg far/mor, mhp. at opnå viden om hvorvidt og hvordan lidelsen nedarves.